Kader­ath­le­ten

2023

Lan­des­ka­der 

 • Fabi­an Schneider
 • Carl Heymann 
 • Lui­se Sommer
 • Shaun-Paul Fritzsch
 • Let­je Gärtner
 • Noah Röl­le                                                                                         

Ent­wick­lungs­ka­der

 • Jere­mi­as Hertel
 • Teo Heymann
 • Ben Gran­di
 • Anna Pash­kov­ska­ya                                                                         

Ver­eins-För­der­ka­der

 • Vanes­sa Schubert
 • Pia Kempt­ner
 • Ella Char­lot­te Voigt
 • Shania Bie­ligk
 • Jenice Tau­ten­hahn
 • Leti­cia Müller
 • Han­nah Cla­ra Rölle
 • Juli­us Tümpel
 • Felix Erb­er
 • Juli­an Täufel
 • Samu­el Raue
 • Den­nis Mokk
 • Paul Gal­le
 • Paul Morg­ner
 • Rudi Tausch
 • Tim Unger
 • Jan Eric Dienst
2022

Bun­des-Nach­wuchs­ka­der

 • Shaun Paul Fritzsche 

Lan­des­ka­der 

 • Jes­si­ca Viertel
 • Fabi­an Schneider 
 • Carl Heymann
 • Lui­se Sommer 
 • Vanes­sa Schubert 
 • Let­je Gärtner
 • Noah Röl­le

Ent­wick­lungs­ka­der

 • Jere­mi­as Hertel 

Ver­eins-För­der­ka­der

 • Anne­li­na Tümpel 
 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann 
 • Ali­na Bausch 
 • Kla­ra Scheuring 
 • Ella Char­lot­te Voigt 
 • Pau­li­ne Alter 
 • Leti­cia Müller
 • Juli­us Tümpel 
 • Felix Erb­er
 • Den­nis Mokk
2021

Talent­stütz­punkt des Jah­res 2021

Bun­des-Nach­wuchs­ka­der

 • Jes­si­ca Viertel
 • Fabi­an Schneider
 • Carl Heymann
 • Shaun Paul Fritzsche

Lan­des­ka­der

 • Felix Erb­er

Ent­wick­lungs­ka­der

 • Noah Röl­le
 • Basti­an Reich
 • Lunis Pufe
 • John Len­nert Lenk

Ver­eins-För­der­ka­der

 • Ali­na Bausch
 • Mar­leen Starke
 • Anne­li­na Tümpel
 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann
 • Vanes­sa Schubert
 • Lui­se Sommer
 • Juli­us Tümpel
 • Lucas Schulz-Mühl­mann
 • Raja Bausch
 • Kla­ra Scheuring
 • Ella Char­lot­te Voigt
 • Pau­li­ne Alter
 • Vanes­sa Behr
 • Juli­an Täufel
 • Eric Mey­er
 • Den­nis Mokk
 • Jere­mi­as Hertel
2020

Talent­stütz­punkt des Jah­res 2020

Ver­eins-För­der­ka­der

 • Pau­li­ne Alter
 • Vanes­sa Schubert
 • Ali­na Bausch
 • Shania Bie­ligk
 • Ella Vogt
 • Til­man Händel
 • Jonas Wil­helm
 • Jonas Nöt­zold
 • Lau­ra Weber
 • Jes­si­ca Viertel
 • Eric Mei­er
 • Juli­an Täufel
 • Carl Heymann
 • Lucas Schulz-Mühl­mann

E-Kader

 • Basti­an Reich
 • Noah Röl­le
 • Felix Erb­er 

Lan­des­ka­der

 • Mar­leen Starke
 • Lui­se Sommer
 • Tim Kuhn
 • Shaun-Paul Fritz­sche

Bun­des-Nach­wuchs­ka­der

 • Fabi­an Schneider
2019

Talent­stütz­punkt des Jah­res 2019

Ver­eins-För­der­ka­der

 • Raja Bausch
 • Vanes­sa Schubert
 • Ali­na Bausch
 • Anna-Lina Beh­rens
 • Shaun Paul Fritzsche
 • Til­man Händel
 • Jonas Wil­helm

E-Kader

 • Kla­ra Scheuring
 • Anna­bel­le Lepsien
 • Lui­se Sommer
 • Felix Erb­er
 • Carl Heymann

D1-Kader

 • Mar­leen Starke
 • Fabi­an Schneider

D2-Kader

 • Anne­li­na Tümpel
 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann

Bun­des-Nach­wuchs­ka­der

 • Tim Kuhn
2018

Talent­stütz­punkt des Jah­res 2018

Ver­eins-För­der­ka­der

(wur­den erst­mals auf Beschluss des Ver­eins­vor­stan­des berufen)

 • Anna­bel­le Lepsien
 • Kla­ra Scheuring
 • Ale­xa Munzert
 • Raja Bausch
 • Vanes­sa Schubert
 • Sophie Schmidt
 • Ali­na Bausch
 • Cla­ra Bindenagel
 • Pau­la Bindenagel
 • Anne­li­na Tümpel
 • Eric Mei­er
 • Juli­an Täufel
 • Lukas Nest­ler
 • Lukas Schulz – Mühlmann
 • Carl Heymann
 • Til­man Händel
 • Jonas Nöt­zold
 • Jakob Kör­nich
 • Jonas Wil­helm

E-Kader

 • Lui­se Sommer
 • Patri­cia Schmidt
 • Felix Erb­er
 • Eli­as Mezori
 • Fabi­an Schneider

D-Kader

 • Mar­leen Starke
 • Jes­si­ca Viertel
 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann
 • Tim Kuhn
2017

Talent­stütz­punkt des LV Sach­sen 2017

E-Kader

 • Lui­se Sommer
 • Mar­leen Starke
 • Fabi­an Schneider

D-Kader

 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann
 • Tim Kuhn
2016

Talent­stütz­punkt des LV Sachsen

E-Kader

 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann
 • Patri­cia Seifert
 • Mar­leen Starke
 • Pau­la Bindenagel
 • Ali­na Bausch
 • Jonas Nöt­zold
 • Fabi­an Munzert
 • Fabi­an Schneider
 • Lucas Schulz-Mühl­mann

D-Kader

 • Leon Bey­er
2015

E-Kader

 • Ali­na Bausch
 • Mar­leen Starke
 • Pau­la Bindenagel
 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann
 • Patri­cia Seifert
 • Finn Schön­berg
 • Fabi­an Schneider
 • Jonas Nöt­zold
 • Tim Kuhn
 • Fabi­an Munzert
 • Leon Bey­er
2014

E-Kader

 • Mer­le Delling
 • Mar­leen Starke
 • Julia Buch­wald
 • Fran­zis­ka Marie Kaufmann
 • Jonas Nöt­zold
 • Leon Bey­er
 • Fabi­an Munzert
 • Tim Kuhn